Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Conjunt de dades que mostra l'evolució de l'endeutament de l'ens local, entenent-se per endeutament financer qualsevol quantitat determinada de diners, o la creació de disponibilitat creditícia, lliurada per un tercer (normalment una entitat financera), a l'entitat local, amb el compromís de retornar‐la en un termini establert mitjançant pagaments periòdics del principal més una retribució amb un tipus d’interès pactat.

0 Registres carregats
En aquest document podeu consultar les dades detallades del deute viu de l'Ajuntament, organismes i empreses municipals. Aquestes dades són provisionals pendents de l'aprovació de la liquidació del 2016