Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

Informació relativa a les concessions de subvencions i ajuts publicats per MINHAP al "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones" inclòs a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

0 Registres carregats

Podeu accedir a la BDNS, Sistem Nacional de Publicidad de Subvenciones

 

Històric

Subvencions atorgades pel procediment de concurrència pública competitiva durant l'any 2017

Subvencions atorgades pel procediment de concurrència pública competitiva durant l'any 2016

Subvencions destinades al foment de projectes i activitats d'utilitat pública i interès social de caràcter educatiu per al 2015

Subvencions destinades al foment de projectes i activitats d'utilitat pública i interès social de caràcter juvenil per al 2015

Subvencions per al foment de projectes i activitats en matèria de serveis socials per a l'any 2015

Subvencions per al foment de projectes i activitats en matèria de salut per a l'any 2015

Subvencions destinades a entitats que realitzin actuacions o programes exclusivament de caràcter cultural durant l'any 2015

Subvencions destinades al foment de projectes i activitats d'utilitat pública i interès social de caràcter esportiu al municipi de Badalona, desenvolupades durant l'any 2015

Subvencions destinades a programes i activitats de caràcter cultural, lúdic i cívic de penyes i/o cases regionals

Subvencions destinades a promocionar i dinamitzar els casals i entitats de persones grans per a l'any 2015

Subvencions per promocionar, dinamitzar i facilitar el funcionament i les actuacions de les associacions de veïns per a l'any 2015