Convenis de col·laboració Disponible a: Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya

Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques d'estudiants de Grau de Treball social i educació social

Vigent No

Prorrogable No

Dades dels signataris

Per l'Ajuntament de Badalona, 

Per la Universitat Católica de Ciencias Aplicadas de Munich

Documents CNV_448

Conveni de Cooperació educativa entre la Universitat Oberta de Catalunya i l'Ajuntament de Badalona

Drets i obligacions Acords del 3 al 14

Data de signatura 29-03-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 29-03-2016

Durada Tres anys, prorrogables tàcitament per períodes iguals

Prorrogable

Dades dels signataris

Per l'Ajuntament de Badalona, l'alcaldessa

Per la Universitat Oberta de Catalunya, el vicerector de Docència i aprenentatge

Documents CNV_447

Conveni de col·laboració educativa de pràctiques acadèmiques

Drets i obligacions Acords del 1r. a 11è.

Data de signatura 25-04-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 25-04-2016

Durada Fins que una de les parts ho denunciï.

Prorrogable

Dades dels signataris Per l'Ajuntament de Badalona, el Tinent d'Alcalde de Badalona Democràtica
Per la Fundació Pere Tarrés, el director de Formació, Consultoria i Estudis

Documents CNV_446

Col·laboració en l'organització de la cavalcada de Reis 2016

Data de signatura 23-11-2015

Vigent No

Data d'inici de vigència 23-11-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

Carles Fàbregas Agustí, representant TUGSAL

Eulàlia Sabater Díaz, Tinent d'alcalde de Badalona Educadora

Documents Conveni_436

Cessió d'ús d'una nau

Drets i obligacions Cessió gratuïta d'ús a precari i gratuït d'una nau per a la construcció de les carrosses de Reis

Data de signatura 09-11-2015

Vigent No

Data d'inici de vigència 09-11-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

Francisco Cortadellas Ribó, Rep. Promociones Coribo SL

Eulàlia Sabater Díaz,  Tinent d'Alcalde de Badalona Educadora

Documents Conveni_435

Col·laboració educativa entre la Fundació Privada Institut Educació Contínua de la UPC

Data de signatura 31-05-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 31-05-2015

Prorrogable

Dades dels signataris

Carme Martinell i Gispert-Sauch, Directora Gral. 'IDEC

M. Jesús Hervàs Mínguez, Regidora de l'Area de Govern i Recursos Humans

Documents Conveni_434

Col·laboració educativa

Data de signatura 07-07-2015

Vigent

Data d'inici de vigència 07-07-2015

Prorrogable

Dades dels signataris

Jordi Montserrat Garrocho, Director Consorci Universitari Centre Associat UNED

José Antonio Téllez Oliva, Tinent d'Alcalde Badalona Democràtica

 

Documents Conveni_433

Cooperació educativa de pràctiques acadèmiques

Data de signatura 28-05-2015

Vigent No

Data d'inici de vigència 28-05-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

Roser Boix Tomás, Degana Facultat d'Educació de la UAB

Maria Jesús Hervàs Mínguez, Tinent d'Alcalde

Documents Conveni_432

Sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de Badalona

Drets i obligacions Subvenció per alumne matriculat fins un màxim de 407.700 €

Data de signatura 21-05-2015

Vigent No

Data d'inici de vigència 21-05-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

Irene Rigau i Oliver, Consellera d'Ensenyament

Xavier Gacia Albiol, Alcalde

Documents Conveni_431

Conveni subscrit amb la Sociedad estatal Correos y Telégrafos S.A.

Drets i obligacions Cessió ús local per exposició "Diseño de casa"

Data de signatura 11-02-2015

Vigent No

Data d'inici de vigència 11-02-2015

Prorrogable No

Dades dels signataris

Edelmiro José Castro Ambroa, Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA

Rosa Bertran Bartomeu, Regidora

Documents Conveni 423

Col·laboració educativa amb la Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Data de signatura 03-09-2014

Vigent No

Data d'inici de vigència 03-09-2014

Prorrogable No

Dades dels signataris

Ernest Abadal Falgueras, Degà

M. Jesús Hervás Mínguez, Regidora de Govern i RH

 

Documents Conveni_426

Implementar el projecte Apropa't sobre el voluntariat a les biblioteques públiques

Data de signatura 06-07-2014

Vigent No

Data d'inici de vigència 07-11-2014

Prorrogable No

Dades dels signataris

Anna Soler Morales, Gerent IMSP

Montserrat Salgado Romero, Regidora Cultura i Ciutadania

Documents Conveni_422

Promocionar el comerç local

Drets i obligacions Donació incondicional de 70.000 euros per promoció del comerç

Data de signatura 05-11-2014

Vigent No

Data d'inici de vigència 05-11-2014

Prorrogable No

Dades dels signataris Bernat Morales Loscos, Dtor. Relacions Externes Mercadona

Xavier Garcia Albiol, Alcalde

Documents Conveni_422

Sosteniment del funcionament del Conservatori de Música de Badalona

Drets i obligacions Finançament despeses de personal i funcionament curs 2012-2013

Data de signatura 08-07-2014

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-08-2012

Prorrogable No

Dades dels signataris Irene Rigau i Oliver, Consellera d'Educació

Xavier Garcia Albiol, Alcalde

Documents Conveni_421

Desenvolupament dels projectes del programa de gent gran.

Drets i obligacions Col.laborar en el desenvolupament dels projectes de participació social i voluntariat

Data de signatura 17-07-2014

Vigent No

Data d'inici de vigència 17-07-2014

Prorrogable No

Dades dels signataris Marc Simón i Martínez, Dtor. Àrea Social Fundació La Caixa

Xavier García Albiol, Alcalde

Documents Conveni_419

Programa pilot per afavorir l'accés la Universitat de persones badalonines aturades majors de 25 anys.

Drets i obligacions Pagaments matrícules i ajuts als alumnes

Data de signatura 06-03-2014

Vigent No

Data d'inici de vigència 30-01-2014

Prorrogable No

Dades dels signataris Dídac Ramírez Sarrió , Rector de la Universitat de Barcelona

Xavier García Albio, Alcalde de Badalona

Documents Conveni_416