Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla general d'ordenació urbana, que defineix l'ordenació del territori i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla general.

Ajuntament de Badalona. Planejament urbanístic. Accedir des d'aquest enllaç

Registre de planejament urbanístic de Catalunya. Accedir des d'aquest enllaç

AMB. Planejament urbanístic refós. Accedir des d'aquest enllaç

BOPB. Publicació edictes en matèria de planejament urbanístic. Accedir des d'aquest enllaç