Voleu saber quines obres d'infraestructures s'han executat i quines està previst executar properament? En aquest apartat trobareu aquesta informació

 

Pla d'Inversions Municipals 2015-2019

Comunicats informatius sobre projectes i obres municipals

Estat d'execució de les obres

 

Projectes d'obres

10-40 - Urbanització de la UA1 del Pla Especial de les illes compreses entre els carrers Progrés, Cervantes, Eduard Maristany i Ponent (zona antic Cotonific) - Etapa A

10-42 - Urbanització del carrer Bogatell entre l'Av. Alfons XIII (Badalona) - Av. Pi i Maragall (Sant Adrià) i el carrer Josep Royo, als termes municipals de Badalona i Sant Adrià

11-05 - Urbanització del carrer de la Costa

12-10 -Urbanització de la UA-1 del PERI del sector Manresà

12-19 - Casa de l'Heura: Adequació i posada en valor del jaciment arqueològic "Casa de l'Heura"

14-02 - Reurbanització per la Plaça Maria Aurèlia Campmany

14-18 - Reurbanització del carrer Mossen Anton Romeu

14-23 - Reurbanització del carrer Sant Josep Oriol i tram del c/b Triomf entre c. Sant Josep Oriol i c. Francesc Planas i Casals

14-69 - Millora de la urbanització del carrer Torrent d'en Grau. (Puigfred)

14-76 - Millora de la urbanització de la Pl. Rafael Campalans (Puigfred)

14-80 - Millora de la urbanització del c. Isaac Albeniz entre Av. Caritg i c. Hipòlit Lázaro

15-10 - Enderroc dels edificis de l'Av. Martí Pujol, 335-337 (lateral C-31) al barri de Bufalà 

15-16 - Urbanització del carrer Onze de Setembre (2a. fase)

15-18 - Urbanització del polígon d'actuació de la Modificació del Pla Especial de la Illa compresa pels carers Sant Perer, Mar, Cadis, Magatzem i Sant Jaume

15-19 - Calçada lateral a la C-31 sentit Barcelona. PK 212+650 AL 213+800. Fase 1 (trams 2 i 3)
15-21 - Urbanització del carrer de Numància i Plaça interior de l'illa UA-4 Sistrells

16-02 - Restauració de la capella de Can Miravitges 

16-04 - Façana Marítima: Urbanització de la zona hotelera del Port de Badalona (PAU-1) a Marina Badalona

16-05 - Millores en la seguretat peatonal en l'accés a la urbanització de Mas Ram, Carretera de la Conreria entre l'Av. Mas-Ram i el Camí dels Francesos

16-07 - Nou ascensor i urbanització del passatge Albert Llanas

16-13 - Arranjament del carrer de l'Abat Escarré entre els carrers Colls i Pujol i Montserrat

16-14 - Enderroc de l'edificació en tester de l'edifici Focus, de la finca del carrer Jaume Passarell, i tancament lleuger del solar

16-57 - Passatge Viñas - Reobertura

16-59 - Masia Ca l'Andal

16-60 - Urbanització del Polígon 2 del "PMU Unió Vidriera"

17-09 - Reurbanització de la Plaça Roja - Sant Roc

17-18 - Antiga fàbrica CACI. Millora de la planta baixa

17-23 - Antiga fàbrica: Reparació dels desperfectes existents i consolidació de la coberta

17-26 -Reparació dels danys ocasionats pel termporal dels dies 21-22/01/2017 al Pont del Petroli

17-28 - Reparació de la coberta enfonsada de la Masia de Torre Codina