Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

Agenda 21 - Conjunt estructurat d'actuacions necessàries per assolir un model de desenvolupament sostenible a Badalona. 

Actuacions de Medi Ambient a la Ciutat de Badalona: consultar en format de dades obertes