Data Objecte informe o dictamen
27/04/18 Dictamen jurídic analitzant la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació dels pressupostos i la moció de censura
30/01/18 Dictamen jurídic sobre els efectes jurídics en la tramitació dels acords adoptats pel Ple en els anys 2015,16 i 17, respecte els Contractes Programes per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Badalona, en matèria de serveis socials
23/11/17

Dictamen jurídic sobre les restriccions i límits en les actuacions dels poders i autoritats públiques en període electoral

24/10/17 Dictamen jurídic sobre la naturalesa jurídica de les mocions
24/10/17  Dictamen jurídic sobre els drets econòmics i polítics derivats de la consideració de regidor/a no adscrit 
09/10/17 Informe en relació a la possibilitat legal de configurar el sistema de vot ponderat per a l’adoptació d’acords pels Consells d’Administració de les Societats Municipals i els Consells Rectors dels Organismes Autònoms de l’Ajuntament de Badalona
29/09/17 Informe en relació a la participació de l’Ajuntament de Badalona en el referéndum d’autodeterminació de Catalunya
10/02/16 Informe jurídic en relació a la designació de càrrecs directius dels ens del sector públic local de l’Ajuntament de Badalona