Estàs interessat a conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens, i que permet identificar-ne i agrupar-ne físicament o intel·lectualment els documents i facilitar-ne la recuperació.

Data Títol Descripció Documents
Quadre de classificació aplicat a l'Administració electrònica format xls QCD xls
Quadre de classificació aplicat a l'Administració electrònica format pdf QCD pdf
Quadre de classificació Quadre de classificació (documentació paper) QCD