Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

Llibre de decrets 2020, clicar aquest enllaç per consultar-lo