Podràs trobar-hi la informació sobre les resolucions en les què es determina l'accés parcial o denegació de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d'algun dels límits legalment previstos.

Any 2021 (1r. semestre)

No ha estat denegada total o parcialment cap sol·licitud

Any 2020

No ha estat denegada total o parcialment cap sol·licitud