Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

 Podeu consultar les resolucions adoptades per l'Alcaldia i les regidories delegades des dels següents llibres: