Podràs trobar-hi la informació sobre les resolucions en les què es determina l'accés parcial o denegació de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d'algun dels límits legalment previstos.

Any 2022. 1r. semestre

Nombre de sol·licituds no admeses: 0 sol·licituds

Any 2021 

Nombre de sol·licituds no admeses: 1 sol·licitud

Identificació sol·licitud Accés informació pública sol·licitat Motiu denegació
2021/00044434X Motiu de la no recepció de diversos carres de la colonia Sant Jordi Art. 29.2 - Requereix l'elaboració d'un infome

 

Any 2020

No ha estat denegada total o parcialment cap sol·licitud