Què opinen els grups municipals del Govern i de l'oposició? I quines són les seves propostes? Consulta-les aquí.

Mocions presentades pels grups municipals al Ple de la Corporació
 
2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú en defensa del sistema públic de pensions i pel desenvolupament d'una auditoria pública.

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per a la redacció d'un pla local d'habitatge per Badalona.

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la resolució de la situació de tancament de la Biblioteca de Can Casacuberta i per garantir la seva obertura en el mínim temps possible.

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú a favor de l'obligat compliment de les mocions d'àmbit local aprovades en el Ple municipal

Moció que presenten els Grups Municipals Socialista i Badalona en Comú Podem, FP 2021 sobre l'impuls i millora del sistema de formació professional a Catalunya

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per a reclamar al govern municipal l'aprovació d'una ordenança municipal reguladora de l'ús de vehicles de mobilitat personal a Badalona.

Moció que presenten els Grups Municipals d'ERCAvancem i Badalona en Comú Podem per a l'acollida i asil de migrants afganesos i afganeses i de compromís en la defensa dels drets humans i la democràcia.

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la resolució de la situació del Club de bàsquet Sant Josep de Badalona

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant un reglament d'ús de les àrees d'esbarjo per a gossos.

Moció que presenten els Grups Municipals d'ERCAvancem i Guanyem Badalona en Comú en contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la mobilització.

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya i ERC-Avancem Més a favor d'actualitzar el Pla de Mobilitat de Badalona i de fer un estudi específic de mobilitat a la part baixa de Martí Pujol i tot el seu entorn.

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya a favor de la millora de la neteja viària i la recollida de residus de la ciutat.

Moció de suport a les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Badalona contra la col·locació, per part d’Adif, de pantalles acústiques a la Rambla Santa Madrona de Badalona.

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a declarar la processó del Sant enterrament de Llefià com a acte de ciutat.

Moció que presenten els Grups Municipals d'ERCAvancem, Guanyem Badalona en Comú, Junts per Catalunya i Badalona en Comú Podem en defensa de la Festa Major de Badalona.

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya a favor d'augmentar la proporció de cobertura arbòria de la ciutat

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per demanar el restabliment de l'activitat sanitària als centres d'atenció primària de Catalunya.

Moció que presenten els Grups Municipals d’ERCAvancem i Guanyem Badalona en Comú de suport al dret a morir dignament.

Moció que presenten els Grups Municipals Socialista, Guanyem Badalona en Comú i Badalona en Comú Podem per demanar al govern municipal que habiliti el servei de bany adaptat acompanyat a les platges de Badalona per aquesta temporada d’estiu.

Moció que presenten els Grups Municipals En Comú Podem i Guanyem Badalona en Comú per reclamar l'aturada del procés de desnonament de la nau del carrer Progrés, 162.

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem a favor de la diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBIQ+.

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de rebuig de l'aplicació de les quotes bancàries abusives al col·lectius vulnerables.

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar al govern municipal que agilitzi la tramitació d'ajuts i  Subvencions destinades a pal·liar els efectes de la Covid-19 a Badalona.

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant la gratuïtat del telèfon de recollida de mobles vells.

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant més i millor manteniment àrea de gossos.

Moció que presenta el Grup municipal d'ERC- Avancem per dignificar el barri del Remei.

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, ERC-Avancem i Badalona en Comú Podem, en defensa de l'ús públic dels terrenys de l'Institut escola Sant Jordi de Pomar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020
 

Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC Avancem-MES per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine en record a les persones de Badalona deportades als camps de concentració nazis.

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per a la millora de la gestió de les subvencions i el suport a les entitats per facilitar la seva tramitació.

Moció que presenten els grups municipals D’ERC Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú, sobre els problemes de les biblioteques de la ciutat i la dificultat de les voluntàries dels clubs de lectura en català per desenvolupar-hi la seva activitats.

Moció que presenta els grups municipals D’ERC Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú per demanar la implementació d’un sistema de recollida selectiva d’olis vegetals.

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya de suport a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a Jordi Monés Pujol-Busquets

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya de suport als veïns del carrer Veneçuela.

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC Avancem-MES per a la instal·lació de contenidors intel·ligents a Badalona.

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a la dignificació del Mercat Municipal de Pomar. 

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular pel manteniment de les quotes reduïdes dels abonats al complex esportiu i piscina de Llefià.

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per al reconeixement institucional de l’Anis del Mono i de la seva fàbrica situada al barri del Progrés pel seu arrelament a la ciutat en l’any en que celebra el seu 150 aniversari.

Moció que presenten els grups municipals Badalona en Comú Podem, Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES de rebuig a la supressió dels Jutjats de Violència contra la Dona.

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem de reprovació al regidor del Partit Popular Xavier Garcia Albiol pels seus comentaris masclistes i racistes.

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per refermar el compromís de Badalona amb l'antifeixisme i la recuperació de la memòria històrica.

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per afrontar l'emergència habitacional i l'exclusió residencial.

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES sobre el transport ferroviari de rodalies.

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per modificar la placa víctimes de terrorisme

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per afrontar la situació d'emergència a l'escola pública de la ciutat de Badalona.

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a Badalona.

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat Financera.

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per demanar al govern municipal que porti a ple l'aprovació definitiva i la convocatòria de les ajudes al lloguer municipals destinades a famílies afectades per la crisis del COVID 19.

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per demanar al govern municipal que torni a habilitar punts de bany adaptat a les platges de Badalona per aquesta temporada d'estiu.

Moció que presenta el Grup Municipal del PP per instar al Govern d’Espanya a proporcionar informació detallada a les Entitats Locals i a les Comunitats Autònomes sobre l’Ingrés Mínim Vital i garantir que les administracions que ho hagin de gestionar disposin de recursos suficients.

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en suport a les escoles bressol de titularitat privada de Badalona.

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC per incrementar els ajuts individualitzats de menjador escolar pels alumnes de Badalona.

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya a favor de l’obligat compliment de les mocions d'àmbit local aprovades en el Ple municipal.

Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per l'activació de la Comissió sobre Nens Robats a Badalona.

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la posada en marxa del I Pla Local d’Igualtat per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (2019-2023), l’activació del Servei d’Atenció Integral (SAI) i l’aprovació d’un protocol que estableixi els circuits de les actuacions que comporta el deure d’intervenció de l’administració local a la ciutat de Badalona.

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per exigir canvis legislatius per a l'erradicació del maltractament animal i l'adhesió al «Pacto de Teguise».

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per impulsar la posada en marxa de manera participativa del Pla Local d'Equipaments de la ciutat de Badalona.

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per instar al govern municipal a aplicar, de forma urgent, un pla d’ajuda integral per al sector de l'Hostaleria de la ciutat de Badalona, i ajudes per altres sectors afectats per les noves restriccions.

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per demanar al govern municipal que porti a ple l'aprovació definitiva i la convocatòria de les ajudes al lloguer municipals destinades a famílies afectades per la crisis del COVID 19.

Moció que presenta el GM Badalona en Comú Podem per la defensa del projecte funcional del «Hub Internacional de Coneixement pel Desenvolupament Sostenible i la Pau» en l'Àmbit de les Tres Xemeneies.

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per reclamar la moratòria efectiva dels desnonaments i per la protecció del dret a l'habitatge.

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per rectificar l'acomiadament del gerent del Consorci Badalona Sud i de la treballadora de Marina Badalona, per que se'ls readmeti immediatament

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem pel projecte de millora del Parc de les Palmeres.

Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES i Junts per Catalunya en defensa del les persones afectades per una fuita d'aigua al carrer Sant Gonçal, al barri de Coll i Pujol.

Moció que presenten els grups municipals de Junts per Catalunya i ERC-Avancem-MES a favor d’establir un pla de mobilitat concret pel carrer Enric Borràs i els carrers del seu entorn.

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per a la implantació d’un pla de xoc per atendre les persones sense llar.

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per reclamar a l’Ajuntament de Badalona l’arranjament i reobertura immediata de la passera de la Plaça Trafalgar i l’inici urgent de la fase 2 del procés de remodelació