Si existeix algun acte administratiu, declaració responsable o comunicació prèvia amb incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, aquí les podràs llegir. També hi trobaràs altra documentació d'interès públic especial.

Per consultar les llicències amb incidència amb el domini public, com ara les llicències d'ocupació de l'espai públic per a terrasses, quiosc o d'altres podeu consultar el següent enllaç: