Licitacions en tràmit (perfil de contractant) Disponible a: Generalitat de Catalunya

Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Perfil del Contractant (Generalitat de Catalunya)
 

Perfil del Contractant (Generalitat de Catalunya)

 

Perfil del Contractant (Diputació de Tarragona)