Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic - Text complet 30-06-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017012282.pdf&1