Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els organismes autònoms locals.

A continuació es pot consultar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament d'Argentona i el Museu del Càntir segons:

Despeses per programa

Ingressos: classificació econòmica

Despeses: classificació econòmica

Evolució despeses

 

Estat liquidació pressupost Ajuntament

20192018

Estat liquidació pressupost Museu del Càntir

20192018

Romanent tresoreria Ajuntament

20192018

Romanent tresoreria Museu del Càntir

20192018

La liquidació del pressupost d'Aigües d'Argentona, S.A. es publica amb el compte general.

 

* Aquesta informació s'actualitza cada any cap al mes d'abril, quan s'aprova la liquidació del pressupost de l'Ajuntament d'Argentona i del Museu del Càntir. La informació relativa al compte general s'actualitza cap al mes d'octubre.