Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Podeu consultar la documentació relativa a l'endeutament de l'Ajuntament d'Argentona ordenada per anys. El Museu del Càntir i Aigües d'Argentona, S.A. no disposen d'endeutament a llarg termini.

Endeutament
20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
 
Informes sobre el compliment dels requeriments de la Llei orgànica 2/2012 en la liquidació del pressupost
201920182017 | 2016 | 2015


* La informació sobre l'endeutament s'actualitza a finals de cada any. Els informes sobre el compliment dels requeriments de la Llei orgànica 2/2012 en la liquidació del pressupost s'actualitzen cap al mes d'abril, amb la publicació de la liquidació del pressupost.