Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on les pots consultar.

MONTSERRAT VERDURA CASADEMUNT

Càrrec Tècnic d'Administració General

Descripció Compatibilitat amb assessorament i formació a altres empreses

Resolució Notif.Resol. JGL 07319

Data resolució 07-03-2019

ANA GARCIA MINGORANCE

Càrrec TECNIC INFORMATIC I COMUNICACIONS

Descripció Compatibilitat del lloc de treball amb càrrec d'assessoria d'enginyeria informàtica

Resolució Notif. Resolució JGL_1_E188

Data resolució 17-12-2019

Actualment no es disposa de cap Resolució sobre incompatibilitats