En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on les pots consultar.

MONTSERRAT VERDURA CASADEMUNT

Càrrec Tècnic d'Administració General

Descripció Compatibilitat amb assessorament i formació a altres empreses

Resolució Notif.Resol. JGL 07319

Data resolució 07-03-2019

ANA GARCIA MINGORANCE

Càrrec TECNIC INFORMATIC I COMUNICACIONS

Descripció Compatibilitat del lloc de treball amb càrrec d'assessoria d'enginyeria informàtica

Resolució Notif. Resolució JGL_1_E188

Data resolució 17-12-2019

Actualment no es disposa de cap Resolució sobre incompatibilitats