Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes També podeu recuperar els anuncis oficials anteriors: https://seuelectronica.arenysdemar.cat/fitxes.php?id=31 Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment. També podeu recuperar els anuncis oficials anteriors: https://seuelectronica.arenysdemar.cat/fitxes.php?id=31
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.