Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

El catàleg de serveis de l'Ajuntament d'Arenys de Mar es troba al portal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.