T'oferim aquí la informació sobre la contaminació de l'aire del municipi.

Dataset View no està disponible temporalment.

 

Podeu consultar els enllaços que hi ha a continuació per a obtenir dades de la contaminació acústica i de l'aire:

Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Mapa de la Qualitat de l'aire a Catalunya

Resum per zones de la qualitat de l'aire a Catalunya

L'Ajuntament d'Arenys de Mar disposa d'una ordenança que regula els sorolls i les vibracions del municipi. A continuació podeu veure el text articulat que forma l'ordenança i el mapa acústic de la zona municipal.