Indemnitzacions als Grups Municipals

Per Grup Municipal: 324,73€/mes
Per cada regidor del Grup Municipal: 25,50€/mes

En base a això, els grups municipals perceben les següents indemnitzacions anuals:

  • JxA (6 regidors) 5.732,76 €
  • ERC (4 regidors) 5.732,76 €
  • CUP (2 regidors) 4.508,76 €
  • PSC (2 regidors) 4.508,76 €
  • AeC (1 regidor) 4.202,76 €

Més detall de les retribucions i indemnitzacions per al mandat 2019-2023