Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

  No hi ha un òrgan de govern definit com a principal

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats

Per més informació i retribucions dels càrrecs electes:

http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=31171