En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on la pots consultar.

Sandra Roelas Vicente

Càrrec Funcionària agent Policia Local

Descripció Autorització compatibilitat a temps parcial

Resolució Aprovació de la compatibilitat

Data resolució 06-02-2018

Susana Mir Julià

Càrrec Regidora

Descripció Autorització regidora a temps parcial

Resolució

Aprovació Compatibilitat Càrrec Electe

Data resolució 01-02-2016