Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Aprovació definitiva Pressupost General Ajuntament Arenys de Mar 2018 12-02-2018 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&02/022018002818.pdf&1
Aprovació definitiva modificació Plantilla i relació de llocs de treball 2018 26-01-2018 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&01/022018001325.pdf&1
Aprovació inicial Pressupost General Ajuntament Arenys Mar 2018 31-01-2018 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&01/022017025833.pdf&1
Aprovació inicial de modificació pressupostària 13/2017 24-10-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&10/022017020370.pdf&1
Aprovació definitiva de modificació pressupostària 13/2017 17-11-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&11/022017022534.pdf&1
Aprovació definitiva de modificació pressupostària 10/2017 11-10-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&10/022017019466.pdf&1
Aprovació definitiva de modificació pressupostària 12/2017 11-10-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&10/022017019469.pdf&1
Aprovació inicial de modificació pressupostària 11/2017 07-08-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&08/022017016252.pdf&1
Aprovació definitiva de modificació pressupostària 11/2017 04-09-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&09/022017017286.pdf&1
Aprovació inicial de modificació pressupostària 12/2017 04-08-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&08/022017015575.pdf&1
Aprovació inicial de modificació pressupostària 10/2017 04-08-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&08/022017015574.pdf&1
Aprovació definitiva de modificació pressupostària 8/2017 14-07-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017013668.pdf&1
Aprovació definitiva de modificació pressupostària 9/2017 14-07-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017013660.pdf&1
Aprovació definitiva de modificació pressupostària 5/2017 09-06-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017010685.pdf&1
Aprovació inicial de modificació pressupostària 8/2017 02-06-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&06/022017010214.pdf&1
Aprovació inicial modificació pressupostària 5/17 08-05-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&05/022017008128.pdf&1
Aprovació inicial de modificació pressupostària 9/2017 29-05-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&05/022017010213.pdf&1
Aprovació definitiva Pressupost General Ajuntament Arenys Mar 2017 02-02-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&02/022017001353.pdf&1
Aprovació definitiva de modificació Relació de llocs de treball 2017 23-01-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&01/022017000415.pdf&1
Modificació calendari Fiscal 2017 19-01-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&01/022017000725.pdf&1
Aprovació inicial Pressupost General Ajuntament Arenys de Mar 2017 02-01-2017 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&01/022016023609.pdf&1
Aprovació definitiva de modificació pressupostària 10/2016 15-12-2016 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&12/022016021714.pdf&1
Aprovació definitiva modificació crèdit 9/2016 14-11-2016 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&11/022016019626.pdf&1
Aprovació inicial modificació de crèdit 9/2016 05-10-2016 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&10/022016017056.pdf&1
Aprovació inicial modificació de crèdit 10/2016 08-11-2016 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&11/022016019622.pdf&1
Aprovació inicial modificació de la plantilla de personal 09-08-2016 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&08/022016014115.pdf&1
Aprovació definitiva modificació crèdit 5/2016 01-07-2016 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&07/022016011326.pdf&1
Aprovació inicial modificació de crèdit 5/2016 30-05-2016 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&05/022016008833.pdf&1
Aprovació definitva Pressupost General Ajuntament d'Arenys de any 2016 26-04-2016 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&04/022016006463.pdf&1
Aprovació inicial modificació plantilla funcionaris per a l'any 2016 12-05-2016 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&05/022016007434.pdf&1
Aprovació Modificació llocs Treball 2016 21-03-2016 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&03/022016004035.pdf&1
Aprovació inicial Pressupost General de l'Ajuntament d'Arenys de Mar per a l'any 2016 01-03-2016 https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&03/022016003306.pdf&1