En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

  • ANY 2022:

El pressupost del 2022 es pot trobar en aquesta pàgina, i fer el seguiment de la seva execució pressupostàra i possibles modificacions de crèdit que es produeixen durant l'exercici.

  • ANY 2021:

El pressupost del 2021 es pot trobar en aquesta pàgina, i fer el seguiment de la seva execució pressupostàra i possibles modificacions de crèdit que es produeixen durant l'exercici.

  • ANY 2020:

S'ha modificat la forma de publicar les informacions econòmiques periòdiques relacionades amb el pressupost. Des d'aquest any s'agrupa en una mateixa pàgina dedicada al Pressupost i que també inclou elements com les modificacions de crèdit. (accediu-hi aquí)

  • ANY 2019:

Primer trimestre 2019 | Segon trimestre 2019 | Tercer i quart trimestre 2019

  • ​ANY 2018:

Primer i segon trimestre 2018:

Acord Ple | Estat execució pressupost per orgànica | Resum estat execució pressupost | Estat de tresoreria |Estat execució Ràdio Arenys

Tercer trimestre 2018:

Acord de Ple | Estat execució pressupost per orgànica | Estat de tresoreria | Estat execució Ràdio Arenys

Quart trimestre 2018:

Acord de Ple | Estat execució pressupost: ingresos / despeses | Estat de tresoreria | Estat execució Ràdio Arenys

  • ANY 2017:

Primer trimestre 2017 | Segon trimestre 2017 | Tercer trimestre 2017 | Quart trimestre 2017   

Resum Despeses/Ingressos  -  Despeses per orgànicaIngressos per orgànica  -  Resum Tresoreria