Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Dades de contractes de Catalunya informats durant els darrers cinc anys en el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya

0 Registres carregats
Objecte del contracte NIF adjudicatari Adjudicatari Import adjudicat Data adjudicació Enllaç Documents Més informació
obres de desmantellament de l’ascensor públic instal·lat a la Riera Bisbe Pol cantonada Carretera Nacional I A28791069 Kone Elevadores, SA 8.152 21-09-2022 Contracte d'obres desmantellament ascensor
Servei de Suport social a persones amb risc social i gent gran i divulgació dels recursos 2022 B63191092 MAP SERVEIS A LES PERSONES S.L. 13.636 13-09-2022 Servei de Suport social a persones amb risc social
lEexecució de la impermeabilització del tram superior de l’escala de les feixes del Xifré. B63230387 NEOPROOF Soluciones Integrales SL 9500 24-08-2022 Contracte serveis impermeabilització escales jardins Xifrè
Fabricació i muntatge d’un escala metàl·lica d’accés a la cabina de la Sala Josep Maria Arnau del CC Calisay. B61751319. SERRALLERIA MECÀNICA ALSINA SL 2644 03-08-2022 Subminstrament escala CC Calisay
Contractació d’un pla de creixement empresarial i acompanyament personalitzat a empreses del territori vinculades a la tecnologia i el mar B62801907, Keteví Cruzando Medios, SL, 5.206 13-07-2022 Contracte serveis Pla Empresarial
Treballs de moviments de terres a la platja de la Musclera 2022 B66434267 Àrids Synera, 2.370 10-06-2022 Contracte serveis moviment terres
Abalisament del litoral de la vila d’Arenys de Mar durant la temporada d’estiu 2022 B65349409 B-MAR serveis costers integrats SL 14.850 02-06-2022 Contracte servei abalissamentn platges 2022
Reaparament tancat perimetral i posar nous trams de tancat a la Pista d’Atletisme Municipal 33919604D ANTONIA REINALDOS REINALDOS 3.024 22-04-2022 Contracte Arranjament
PLA DIRECTOR DEL MUSEU D’ARENYS DE MAR. Nou programa museològic i estratègia d’ordenació, interpretació i gestió del patrimoni local. SEGONA FASE”, B61566774 STOA, propostes culturals i turístiques S.L 6.347 15-02-2022 “PLA DIRECTOR DEL MUSEU D’ARENYS DE MAR
Representació i postulació processal en apel·lació de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el Procediment d'origen ordinari 410/2016, 37275549 R María José Blanchar García 2.342 07-03-2022 Representació Procesal Ajuntament
Defensa juridica en apel·lació de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el Procediment d'origen ordinari 410/2016 B81089328 Gómez.Acebo & POMBO Abogados, S.L.P, 9.500 11-03-2022 Contractació serveis defensa jurídica
Tractament preventiu de les palmeres de la vila d’Arenys de Mar contra l’escarabat del morrut 77612767A Albert Planells 6720 28-02-2022 Tractament preventiu 2022
Serveis formatius cursos de dependent/a de carnisseria i de dependent/a de peixateria 24493842S Marcos Salinas Cánovas 6.800 27-05-2021 Serveis formatius peixateria
Serveis, de recollida i destrucció de material informàtic d’emmagatzematge de dades, seguint el procediment estipulat a la LOPD VALORA DATA SL 406 09-08-2021 Serveis destrucció disc dur
Subministrament i muntatge de xarxes protectores de fons de gol, protectors sòcol tanca i protectors a les columnes de la nova Pista Poliesportiva Municipal (POL3)” B-61278982 DISSENY TEA3, S.L 6.266 22-11-2021 Subministrament xarxes esportives POL 3
Redacció de Projecte Bàsic i Executiu de remodelació de la coberta del Pavelló 2 d’Arenys de Mar B64522451 Construccions Ndv Navarro Aroca Associats, s.l., 6.350 15-11-2021 Redacció PBiE remodelacicó coberta PAV2
Elabora`ció organigrama del personal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. B81823809. Consultors de Gestió Pública 14.600 30-11-2021 Contracte serveis organigrama municipal
PLA DIRECTOR DEL MUSEU D’ARENYS DE MAR. Nou programa museològic i estratègia d’ordenació, interpretació i gestió del patrimoni local. PRIMERA FASE B61566774, STOA, 6.336 30-11-2021 PLA DIRECTOR DEL MUSEU D’ARENYS DE MAR PRIKEMRA FASE
Subministramentn i instal·lació d’un tendal a l’escola bressol municipal dels Colors 44649806X Francisco Javier Gutiérrez Pérez 6.784 02-12-2021 instal·lacióSubministrament i instal·lació d’un tendal a l’escola bressol
Subministrament de 60 cadires de tipus polivalent, destinades al mobiliari de la sala noble del CC Calisay 77112268F, M. DOLORES CLAVIJO BELTRAN 5.700 09-12-2021 Subministrament 60 cadires edifici Calisay
Restauració paisatgística del Rial de la Serp de la vil·la d’Arenys de Mar B61014312 Naturalea Conservació SL 7.377 02-12-2021 Obra restauració paisatgística Rial de la Serp
Fresat del paviment existent de la rampa soterrada B66533456 ASFALTOS BARCINO S.L., 3.200 14-12-2021 Obra reaparació paviment rampa accés platja Picòrdia
contractemenor per muntatges, desmuntatges i gestió de 5 exposicions Centre Cultural Calisay i 1 exposició del Museu d’Arenys B02809283. Vlaber Distribuciones y Servicios SL 13.712 10-02-2022 Servei de muntatge, desmuntatge i gestió de 5 exposicions de la Regidoria de Cultura al CC Calisay i d’una exposició al Museu d’Arenys 2022
Subscripció de diferents revistes jurídiques A79216651 LEFEBRVE EL DERECHO S.A 2516 10-02-2022 Suscripció revistes jurídiques
SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ DEL TANCAT PARCIAL PERIMETRAL A LA NOVA PISTA POLIESPORTIVA(POL3) 33919604D ANTONIA REINALDOS REINALDOS 2434 02-12-2021 SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ DEL TANCAT PARCIAL PERIMETRAL A LA NOVA PISTA POLIESPORTIVA(POL3)
Redacció de la modificació dels projectes d’urbanització i reparcel·lació del PAU-01 El Cònsol B-61714879 Despatx d’arquitectura i urbanisme SLP 18150 21-01-2022 Contractactació serveis d'arquitectura
Servei Wi-Fi amb portal captiu municipal, gestor de continguts web, Mercat Municipal B61077020 Aplicacions multimèdia interactives S.L. – 1.892 24-12-2021 servei Wi-Fi amb portal captiu municipal, gestor de continguts web Mercat municipal
subministrament d’estaques de fusta tractada i corda marinera per a la platja del Cavaió d’Arenys de Mar B17543778. Fitor Forestal SL 16.330 29-12-2021 Subministrament d'estaques platges
del subministrament, lloguer, instal·lació i retirada de les llums de Nadal 2021-2022 B46395901, Il·luminacions Just SL 18.997 22-12-2021 Servei d'instal·lació. Llums Nadal 2021
subministrament, de 7 fonts adaptades, tipus “Niagara”, amb 7 reixes, i 11 fonts per amb sortidor per a persones i per a gossos tipus “Canine”, per a la via pública al municipi A58044652 ADO CERRAMIENTIOS METALICOS S.A 11946 22-12-2021 Subministrament, de 7 fonts adaptades, tipus “Niagara”, amb 7 reixes, i 11 fonts per amb sortidor per a persones i per a gossos
subministrament llibres biblioteca munciipal B61054581 LLIBRERIA EL SET-CIENCIES, S.L. 9055 23-01-2022 subministrament de llibres de lectura
contracte de subministrament de material per a la construcció de columbaris al cementeri municipal B-62118443 AMARGANT SANT POL S.L. 5596 20-12-2021 subministrament de material per a la construcció de columbaris al cementeri d'Arenys
Subministrament de 5 cadires operatives pel personal de l’Ajuntament B61003489 “Servitec Oficina S.L”. 987 22-09-2021 Subministrament 5 cadires operatives personal Ajuntament
Serveis tractament fitosanitari de diferents àrees arbrades de la vil·la d’Arenys B66477027, FITOPATOLOGIA I NATURA S.L. 3932.5 14-06-2021 Tractament fitosanitari de diferents àrees arbrades de la vil·la d'Arenys de Mar
Reparació de la calefacció i aigua calenta sanitària de l’escola bressol dels Colors B66521352 . Solucions Energètiquies Instalgesner S.L., 12.368 29-07-2021 Reparació de la calefacció i aigua calenta sanitària de l’escola bressol dels Colors
treballs de lampisteria pel manteniment del mobiliari i de les infraestructures de les platges de la vil·la d'Arenys de Mar 38781170-L Jordi Benet Pericas 3690 23-07-2021 Treballs de lampisteria pel manteniment de mobiliari i infraestructures platges d'Arenys de Mar
Retirada de nius de cotorres localitzats en arbres del Parc de Lourdes 77612767A Ginkgo Jardineria 2516 23-07-2021 retirada de nius de cotorres localitzats en arbres del Parc de Lourdes, de l’Escola Joan Maragall i jardins Xifré
contracte menor per dur a terme els treballs de moviments de terra Platja Musclera B08873473 Excavacions Germans 7435 20-05-2021 Treballs de moviments de terres Plata Musclera 2021
Contracte menor per el Subministrament de 40 metres lineals de pista d'atelitisme B8749120 CODEREP SPORTS, S.L.U. 2639 06-05-2021 contracte menor per el Subministrament de 40 metres lineals de pista d'atletisme
Servei de reparació de les filtracions d’aigua a la paret mitgera del solar municipal del c/Capellans, núm. 39, B60764628 CONSTRUCCIONES VILA RECASENS, SL, 1058 16-02-2021 Conteacte serveis reparacions filtracions
Contracte serveis de manteniment del parc d’impressores municipals B08909004 i U66332040 SISTEMAS Y METODOS REPROGRAFICOS, SL i RICOH SISTEMAS UNION TEMPORAL DE EMPRESAS 12000 18-02-2021 Contracte manteniment impressores
Restauració del Rellotge antic- Museu, 33895975R BARTOMEU ROCABERT ( 3505 22-03-2021 Contracte reparació rellotge esglèsia
Contracte de serveis i treballs d’arboricultura a realitzar al Parc Maricel 77606886X Josep Sibilla Bruguera, 5541 23-03-2021 Contracte serveis poda arbrat
Serveis reparació de l’aigua calenta (ACS) i maquinaria de calefacció del Pavelló triple poliesportiu municipal (PAV3) B67583583 INSPE CLIMA SLU 3.144 07-04-2021 Contractes serveis reparació calderes PAV3
Serveis, de consultoria de ciberseguretat, auditoria del sistema informàtic, creació de plans de contingència en cas de desastre i creació de plans directors de ciberseguretat” B65356693 IPNET CENTRALIZED SOLUTIONS SLU 5445 26-04-2021 Contracte serveis departament Informàtica
Serveis destoconament de diversos escocells per nova plantació d’arbres a la vila d’Arenys de Mar B67351130 Silva Jardineria, S.L 6050 09-04-2021 Contracte serveis departament medi ambient
Contracte de serveis “Auditoria de comunicación, Estudi de màrqueting i pla de màrqueting digital, Desenvolupament d’estratègia digital i primeres actuacions de pla de màrqueting digital 38864235P MARTA PÉREZ VERGE 6050 16-04-2021 contrate de serveis
Contractació del Servei de còpia de seguretat al núvol i adequació de la infraestructura existent a tal efecte B60343076 OMEGA PERIPHERALS 18077 19-04-2021 Contractacióm servei còpia seguretat núvol