En aquest apartat podràs trobar la resolució de consultes sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

En aquest enllaç trobaràs els criteris interpretatius de la Junta consultiva de Contractació Administrativa del Departament de la Vicepresidència i d'Economía i Hisenda.