Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registres carregats

El següent conjunt de dades mostra la relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

0 Registres carregats
Convocatòria Descripció Data d'inici Data de fi Enllaç Documents
Pla estrategic municipal de subvencions 2022-2023 Planificació actuació municipal en matèria subvencions públiques a atorgar, previstes 2022-2023 22-03-2022 31-12-2024 PLA ESTRATÈGIC 2022.pdf
Pla estrategic Municipal de subvencions 2018-2019 Planificació actuació municipal en matèria subvencions públiques a atorgar, previstes 2018-2019 24-05-2018 25-05-2020 Pla Estratègic Municipal Subvencions 2018-2019