Quins convenis urbanístics ha signat aquest ens? Pots consultar-los aquí.

 

 

Aquí trobaràs el registre de planejament urbanístic de Catalunya, on hi ha publicats els instruments de planejament urbanístics en vigor i permet ubicar la delimitació dels expedients en el mapa. També es pot relitzar una cerca dels expedients dels convenis urbanístics.