Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE D’ARENYS DE MAR A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, EN EL MARC DE LA POLÍTICA ACTIVA D’OCUPACIÓ, PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, LÍNIA EXTRAORDINÀRIA COVID-19.

Drets i obligacions Clausula tercera i quarta

Import 0.0

Data de signatura 11-11-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 11-11-2020

Durada 13 mesos

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Alcaldessa: Sra. Annabel Moreno i Nogué

 

President CC Maresme:Damià del Clot i Trias

Documents CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES

CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS DELS ENS LOCALS (AGIPH) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Drets i obligacions Clàusuels quarta a setena

Import 0.0

Data de signatura 05-06-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 05-06-2020

Durada indefinida

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué (Alcladessa)

Josep Arimnay Mansó (Diputat delegat, Diputció Barcelona)

Documents Conveni gestió Padró Municipal d'habitants

Conveni col·laboració econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de Mr i Caritas Diocesana Girona per a la distribució d'aliments 2020

Drets i obligacions Clàsules cinquena a sisena

Import 20.0

Data de signatura 07-04-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 07-04-2020

Durada 7 mesos

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

 

Sra. Annabel Moreno i Nogué. Alcaldessa

 

Sra.Dolors Puigdevall Dalmau

Documents Conveni col·laboració econòmica Ajuntament d'Arenys de Mar i Càritas Girona 2020

Conveni col·laboració entre Ajuntament d'Arenys de Mar i Departament d'Educació impulsar al municipi Pla Transició Treball

Drets i obligacions Clausula sisena

Import 73382.0

Data de signatura 10-03-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 10-03-2020

Durada 3 anys i 7 meses

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Alcaldessa Sra. Annabel Moreno i Nogué

Director Formació Porfessional Josep Lluís Espinós Espinós

Documents Conveni col·laboració Ajuntament d'Arenys de Mar i Departament treball Pla Transició Treballl joves 2020-2023

Conveni col·laboració econòmica AMPA Presentació 2019

Drets i obligacions Clausula sisena i setena

Import 2400.0

Data de signatura 28-02-2020

Vigent No

Data d'inici de vigència 28-02-2020

Prorrogable No

Compliment i execució Seguimemt per Comissió

Dades dels signataris

Alcaldessa

 

Sra. Annabel Moreno i Nogué

 

President Entitat

 

Sr. Xavier Masclans Tobeñas

 

 

Documents Conveni col·laboració econòmica AMPA Presentació 2019

Col·laboració econòmica Institut els tres Turons 2019

Drets i obligacions Clausula setena

Import 1400.0

Data de signatura 28-02-2020

Vigent No

Data d'inici de vigència 28-02-2020

Durada 1 dia

Prorrogable No

Compliment i execució Seguiment Comissió

Dades dels signataris

Alcaldessa: Sra. Annabel Moreno i Nogue

Directora Institut: Sra Maia carme Garcia Ortiz

Documents Conveni col·laboració econòmica i concessió subvenció nominativa Intitut els tres Turons d'Arenys de Mar, realització curs piscina 2019

Conveni col·laboració econòmica i concessió subvenció nominativa 1500 € Associació Activa't 2019

Drets i obligacions Clausula setena

Import 1500.0

Data de signatura 28-02-2020

Vigent No

Data d'inici de vigència 28-02-2020

Durada 1 dia

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

 

Alcaldessa

 

Sra. Annabel Moreno i Nogué

 

Presdienta Entitat

 

Sra. Maria del Carmen Martínez Sánchez

Documents Conveni ol·laboració econòmica i concessió subvenció nominativa 1500 €, Associació Activa't, any 2019

Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa amb l’Associació Minyons/Guies Sant Jordi de Catalunya,

Drets i obligacions Clausula setena

Import 1500.0

Data de signatura 31-01-2020

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-01-2020

Durada 1 dia

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Alcaldessa

 

Sra. Annabel Moreno i Nogué

 

Presdient Agrupació d'Arenys de Mar

 

Sr. Albert Gómez Zarzuela

Documents Conveni col·laboració econòmica i concessió subvenció Minyos Escoltes 2019

Conveni de col·laboració i de concessió de subvenció nominativa de l'Ajuntament d'Arenys de Mar amb l'Associació Vocalia Jubilats

Drets i obligacions clàusules cinquena a setena

Import 1000.0

Data de signatura 19-02-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 19-02-2020

Durada 10 dies

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Sra. Annabel Moreno i Nogué (Alcaldessa)

Sr. Jaume Barangué i Salvaña (President Entitat)

Documents Conveni col·laboració econòmica i concessió subvenció nominativa Associació Municipal Vocalia Jubilats

Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa Associació l'Esplai

Drets i obligacions Clàusuels cinquena a setena

Import 1500.0

Data de signatura 17-01-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 17-01-2020

Durada 1 mes i 12 dies

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Sra. Annabel Moreno i Nogué (Alcaldessa)

Sra Magdalena López Balasch (Presidenta)

Documents Conveni Col·laboració econòmica i concessió subvenció nominativa, Associació l'Esplai 2019

Conveni col·laboració econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en l’execució del projecte mesures de prevenció, sensibilització i actuació en matèria de risc d’incendis forestals, durant l’exercici 2019 desenvolupat per l’ADF Serralada del Montalt (CIF/NIF G-62287594 ).

Drets i obligacions Clausules sisè i setè

Import 3000.0

Data de signatura 03-01-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 03-01-2020

Durada 3 mesos

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Alcaldessa: Sra. Annabel Moreno i Nogue

Presdient entitat: Josep Bertan i Abril

Documents Conveni colaboració econòmoca ADF Serrelada Montalt 2019

Conveni collaboració Fundació Martí l'Humà (cursos emprenedors)

Drets i obligacions Clausula segona i tercera

Import 0.0

Data de signatura 14-11-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 14-11-2019

Durada 1 any i un mes

Prorrogable No

Compliment i execució Comisió seguiment

Dades dels signataris

Sra. Annabel Moreno i Nogué. Alcaldessa

Sr. Jordi Salayet Garcia, Director Fundació Privada Universitària  

 

Documents CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA CATALUNYA EMPRÈN

Conveni col·laboració econòmica i concessió subvenció ADA 2019

Drets i obligacions Clàusules tercera a setena

Import 1500.0

Data de signatura 14-11-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 14-11-2019

Durada 2 mesos i 15 dies

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Sra. Annabel Moreno i Nogué: Alcladessa

Sra.Carmen Blanco. Preidenta Associació

 

Documents Conveni Col·laboració econòmica i concessió subvenció nominativa Associació Defensa dels Animals 2019

Conveni Col·laboració XXXVI edició la Mostra Literària del Maresme 2019.

Drets i obligacions clausula segona

Import 600.0

Vigent No

Data d'inici de vigència 06-11-2019

Durada 1 mes i 24 dies

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué: Alcaldessa

 

Damià del Clot. President CC Maresme

Documents Conveni col·laboració XXXVI Mostra Literària Maresme 2019

Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa a l'Associació de Comerciants UBICA 2019

Drets i obligacions Clàusules segona-setena

Import 12000.0

Data de signatura 22-08-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 22-08-2019

Durada 5 mesos

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Alcaldessa: Annabel moreno i Nogué

Predietna Associació : Yolanda Ruiz

 

Documents Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa a l'Associació de Comerciants d'Arenys de Mar (UBICA) any 2019, per desenvolupar el servei de trenet turístic

Conveni d’encàrrec de gestió amb el Consorci per a la Normalitzaió Llingüística 2019

Drets i obligacions Clàusuels segona i tercera

Import 2790.0

Data de signatura 12-06-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 12-06-2019

Durada 1 mes

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Alcaldessa Sra Anabel Moreno i Nogué

Jaquim Fernández Oller . President CNL

Documents Conveni encàrrec gestió cursos català 2019

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DECATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR, PER AL SEGUIMENT SOCIAL DEL REALLOTJAMENT DE LES FAMÍLIES AMB RECURSOS MOLT LIMITATS

Drets i obligacions clausula tercera

Import 5000.0

Data de signatura 06-06-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 06-06-2019

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Judith Gifreu i Font

Directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Anabel Moreno i Nogué

Alcaldessa de l’Ajuntament d’Arenys de Mar

 

Documents CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR PER AL SEGUIMENT SOCIAL DEL REALLOTJAMENT DE LES FAMÍLIES AMB RECURSOS MOLT LIMITATS

conveni de col·laboració pel període 2018-2019 amb el Consell Comarcal del Maresme, suport dependència

Drets i obligacions clausla segona

Import 8008.0

Data de signatura 14-05-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 14-05-2019

Durada 2 anys

Prorrogable No

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué (Alcaldessa)

Josep Triadò (President) 

Documents Conveni Col·laboració pel període 2018-2019 amb el Consell Comarcal del Maresme, de suport tècnic en matèria d’atenció a la dependència

conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat deela Generalitat de Catalunya , l’autoritat del transport metropolità,l’Ajuntament d’Arenys de Mar, , l’Ajuntament d’Arenys de Munt, l’Ajuntament de sant Iscle de Vallalta per a la millora de les comunicacions

Drets i obligacions clàsuies segona-desena

Import 21371.0

Data de signatura 12-12-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 12-12-2018

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Alcaldessa. Annabel Moreno i Nogué

Pere Torre Grau: Director Autoritat Transport Metropiolità

Documents CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I DIVERSOS MUNICIPIS PER A LA MILLORA DEL TANSPORT INTERURBÀ 2018

Conveni de col·laboració econòmica i de concessió de subvenció nominativa Agrupació Defensa Forestal Serrelada-Montal

Drets i obligacions clàusules tercera-setena

Import 3000.0

Data de signatura 25-01-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 25-01-2019

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució comissió seguiment

Dades dels signataris

Alcaldessa: Annabel Moreno i Nogué

President Entitat: Josep Bertran  Abril

 

Documents Conveni de col·laboració econòmica i de concessió de subvenció nominativa per l’execució de mesures de prevenció, sensibilització i actuació en matèria de risc d’incendis forestals per import de 3000 €

Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa a formalitzar amb “La Vocalia de Jubilats”, Associació de Veïns d’Arenys de Mar, per l’any 2018, per a desenvolupar el programa “Activitats culturals i cohesió social

Drets i obligacions Clàusules tercera-setena

Import 1000.0

Data de signatura 22-11-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 22-11-2018

Durada 1 mes 41 dies

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué: Alcaldessa

Jaume Barangué i Salvaña. President Entitat

Documents Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa a formalitzar amb “La Vocalia de Jubilats”, Associació de Veïns d’Arenys de Mar, per l’any 2018, per a desenvolupar el programa “Activitats culturals i cohesió social

Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa a formalitzar entre l’Ajuntament d’Arenys de Mar i “L’Esplai de la gent gran”, Associació d’Arenys de Mar, per l’any 2018, per a desenvolupar el programa “Activitats culturals i de cohesió

Drets i obligacions clausules tercera-setena

Import 1500.0

Data de signatura 21-12-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 21-12-2018

Durada 1 mes 10 dies

Prorrogable No

Compliment i execució comisió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué. Alcaldessa

Magadalena López sánchez. Presidenta

Documents conveni

Conveni de Col·laboració econòmica i de concessió de subvenció nominativa a l’Associació Minyons/Guies Sant Jordi de Catalunya, per import de 1.250€ per l’execució de les activitats juvenils i infantils, campaments, organitzades durant l’any 2018.

Drets i obligacions clausules tercera-setena

Import 1250.0

Data de signatura 21-12-2018

Vigent

Durada 1 mes i 10 dies

Prorrogable No

Compliment i execució comisió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué. Alcaldessa

Albert Gomez Zarzuela: President

Documents Conveni

Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa a l’Institut 3 Turons d'Arenys de Mar, per import de 1.400 € , per l’any 2018, per realitzar 6 cursets de natació a les instal·lacions de Fons de les Creus.

Drets i obligacions Clàusuels tercera-setena

Import 1400.0

Data de signatura 27-11-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 27-11-2018

Durada 1 mes i 10 dies

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué. Alcaldessa

Maria Carme Garcia Ortiz. Directora Institut

Documents Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa a l’Institut 3 Turons d’Arenys de Mar per import de 1.400 € , per l’any 2018, per realitzar 6 cursets

Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa AMPA Joan Maragall 2018

Drets i obligacions clàusuels tercera-setena

Import 5300.0

Data de signatura 27-11-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 27-11-2018

Durada 1 mes 10 dies

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió de seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué: Alcladessa

Mari carme Garcia Ortiz. Presidenta Entitat

Documents Conveni de col·laboració econòmica i de concessió de subvenció nominativa a l’AMPA Joan Maragall any 2018, per realització actiivtats extraescolars

Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa AMPA Escola Sinera 2018

Drets i obligacions Clausules tercera-setena

Import 3300.0

Data de signatura 04-12-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 04-12-2018

Durada 27 dies

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué: Alcaldessa

Mireia Tores Molina: Presidenta Entitat

Documents Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes ( AMPA) “Ecola Sinera”, import de 3.300 €

Col·laboració econòmica i concessió de subvenció nominativa a l’Associació de Mares i Pares d'alumne del Col·legi de la Presentació 2018

Drets i obligacions clàusules tercera-setena

Import 2500.0

Data de signatura 27-11-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 27-11-2018

Durada 1 mes 13 dies Comis

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué. Alcladessa

Xavier Masclans Tobeña. President Entitat

 

Documents Conveni col·laboració econòmica i de concessió de subvenció nominativa a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes ( AMPA) “Col·legi la Presentació”, import de 2.500

Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa entre l'Ajuntament d'Arenys de Mar i l'Associació Activat't 2018

Drets i obligacions Clàusules tercera-setena

Import 1500.0

Data de signatura 21-12-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 21-12-2018

Durada 1 mes 10 dies

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogue: Alcadessa

Maria del  Carmen Martínez Sánchez: Presidenta Entitat

Documents Conveni col·laboració econòmica i concessió subvenció nominativa entre l'Ajuntament d'Arenys de Mar, i l'Associació Activa't

Conveni de col·laboració econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en l’execució del projecte “Esterilització colònies felines i control veterinari” desenvolupat per l’Associació de DEFENSA DELS ANIMALS D’ARENYS, l’any 2017

Drets i obligacions Clàusules segona a sexta

Import 1500.0

Data de signatura 02-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 02-10-2018

Durada 4 mesos

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Anabel Moreno i Nogué: Alcaldessa

 

Mª Carmen Blanco Montull: Presidenta

Documents Conveni de col·laboració econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en l’execució del projecte “Esterilització colònies felines i control veterinari” desenvolupat per l’Associació de DEFENSA DELS ANIMALS D’ARENYS, l’any 2017

Conveni de col·laboració econòmica enre l’Ajuntament d’Arenys de Mar i l'Associació de defensa dels Animals d'Arenys de Mar per l’execució del projecte “Esterilització colònies felines i control veterinari” per l'any 2018

Drets i obligacions Clàusules segona a sexta

Import 1.5

Data de signatura 02-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 02-10-2018

Durada 4 mesos

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Alcaldessa: Sra Annabel Moreno i Nogué

Presidenta Associació:Mª Armen Blanco Montull 

 

 

Documents Conveni de concessió de subvenció nominativa Associació Defensa dels Animals, i de ol·laboració econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de Mar , en l’execució del projecte “Esterilització colònies felines i control veterinari” any 2018

Conveni de Col·laboració i de concessió de subvenció nominativa a Caritas Diocesana de Girona per a distribució d'aliments frescos

Drets i obligacions Clàusules quart-vuitena

Import 15000.0

Data de signatura 12-09-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 12-09-2018

Durada 4 mesos

Prorrogable No

Compliment i execució clausula cinquena

Dades dels signataris

Alcladessa. Annabel Moren0 i Nogué

 

Predienta caritas Diocesana Girona: Dolors Puigdevall Dalmau

 

 

Documents Conveni de Col·laboració econòmica i de concessió de subvenció nominativa per import de 15.000 € a Caritas diocesana Girona , per a la compra i distribució d'aliments frescos 2018

Contracte comodat col·legi Major de la Seda de Barcelona , conjunt de peces de puntes de coxi agulla, col·leció "Tórtola València"o

Drets i obligacions clausules 1-6

Import 2698.0

Data de signatura 12-09-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 12-09-2018

Durada 5 anys

Prorrogable No

Compliment i execució clausuels 3 i 5

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué. Alcaldessa

Rompa Mertran Martí: President Col·legi Art Major de la Seda de Barcelona

Documents CONTRACTE COMODAT COL·LEGI DE L'ART MAJOR DE LA SEDA DE BARCELONA PECES DE PUNT DE COXI A L'AGULLA

Conveni regulador drets i obligacions execució PECT Maresme

Drets i obligacions clausules tercera i quarta

Import 0.0

Data de signatura 16-05-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 16-05-2018

Durada 2 anys

Prorrogable No

Compliment i execució circuit de seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno: Alcaldessa

Miquel Àngel Martínez i Camarasa: President Consell Comarcal Maresme

David Bote Paz,: Alcalde de l'Ajuntament de Mataró i President Fundació Tecnocampus

 

 

Documents Conveni regulador obligacions i drets entitats partcipants execució PECT (Projecte d'especialització i competitivtat del Maresme)

Conveni de col·laboració entre la Parròquia de Santa Maria d’Arenys l’Ajuntament d’Arenys de Mar, per a facilitar la visita al retaule barroc de l’església.

Drets i obligacions Clàusuels segona i tercera

Import 0.0

Data de signatura 10-05-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 10-05-2018

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Alcladessa: Annabel Moreno i Nogué

 

Rector Parròquia: Elies Ferrer i Borrell

Documents conveni de col·laboració entre la Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar

conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Arenys de Mar i l’empresa SOREA "Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas” per a la generació d’ajuts i mesures assocciades al servei munciipal d'aigües

Drets i obligacions Clàsula tercera

Import 0.0

Data de signatura 04-05-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 04-05-2018

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué: Alcaldessa

Ramon Albareda Roca : Gerent concessions

Documents conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Arenys de Mar i l’empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas” SOREA, S.A.U. per a la generació d’ajuts i mesures socials relacionades amb el servei d'abstiment d'aigua potable domiciliària

Conveni col·laboració econòmica amb l'Associació de Mares i Pares d’Alumnes del col·legi Joan Maragall d'Arenys de Mar i atorgament subvenció nominativa 5300 € any 2017

Drets i obligacions clàuskles quarta-setena

Import 5300.0

Data de signatura 29-12-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 29-12-2017

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel moreno i Nogué. Alcaldessa

Gemma Marti Bou.Directora AMPA 

Documents Conveni col·laboració econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i de concessió subvenció nominativa 5.300 € a l'Associació Pares i Alumnes Col·legi Joan Maragall

Conveni col·laboració amb l'empresa ECOEMBES per a la millora de la contenització en el circuit de recollida mitjançant contenidors.

Drets i obligacions Clàsules tercera i quarta

Import 0.0

Data de signatura 11-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 11-12-2017

Durada 4 anys

Prorrogable No

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué. Alcaldessa

Angel Hervella Touchard. Director ECOEMBES

Documents Conveni de col·laboració amb l'empresa ECOEMBES, per la posada en marxa de mesures per a la millora de la contenització

Conveni col·laboració Econòmica i concessió subvenció nominativa entre l'Ajuntament d'Arenys de mar i CAU Sant Francesc, per desenvolupar activitats Setmana Santa i Estiu 2017

Drets i obligacions Clàusules segona i tercera

Import 1.25

Data de signatura 29-12-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 29-12-2017

Durada 1 mes

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué: Alcaldessa

Ricardo Garcia Mambrona: President Associació

Documents Conveni de regulació de la col·laboració econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i CAU Sant Francesc

Conveni de col·laboració, entre l'Ajuntament d’Arenys de Mar i la Fundació Marí l'Huma per a desenvolupar el programa activa't adreçat a autònoms

Drets i obligacions Calsula segona

Import 0.0

Data de signatura 20-03-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 20-03-2018

Durada 4 anys

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué. Alcaldessa

Jordi salayet Garcia: Directro Fundació Martí L'Humà

 

Documents Conveni col·laboració entre l'Ajuntament d’Arenys de Mar i la Fundació Martí l'Humà pel desenvolupament d'accions formatives del programa consolida't de treballadors autònoms

Conveni específic en matèria de controls d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies amb el Servei Català de Trànsit

Drets i obligacions clàusules segon ai tercera

Import 0.0

Data de signatura 16-02-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 16-02-2017

Durada 4 anys

Prorrogable

Compliment i execució comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué. Alcladessa

 

Eugència Domènech Moral. Directora Servei Català Trànsit

Documents Conveni específic col·laboració Servei Català Trànsit control estupefaents

Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament d'Arenys de Mar

Drets i obligacions clàusules segona i tercera

Import 0.0

Data de signatura 16-02-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 16-02-2017

Durada 4 anys

Prorrogable

Compliment i execució Comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogue. Alcaldessa

Eugènia Domènech Moral

Documents Conveni col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria seguretat viària

Conveni regulació de la col·laboració econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, en l'execució del projecte curs de piscina desenvolupat per l'institut tres Turons 2017

Drets i obligacions Clàusules cinquena i sisena

Import 1400.0

Vigent No

Data d'inici de vigència 29-12-2017

Durada 1 mes

Prorrogable No

Compliment i execució La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de les activitats i com a màxim fins el 30 de setembre 2017

Dades dels signataris

Alcladessa. Sra. Anabel Morerno i Nogué

 

Directora Centre Educatiu Tres Turons: Sra. Maria Carmen Garcia Ortiz

Documents Conveni regulació col·laboració econòmica i de concessió subvenció nominativa per l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb l'Institut tres Turons, pel desenvolupament del projecte curs de piscina 2017

Conveni colaboració econòmica Ajuntament d'Arenys de Mar i l’Associació “Activa’t, Lleure i Diversió i de concessió subvenció nominativa desenvolupament programa colònies estivals

Drets i obligacions clàusules segona i tercera

Import 1500.0

Data de signatura 29-12-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 29-12-2017

Durada 1 mes

Prorrogable No

Compliment i execució clausula cinquena

Dades dels signataris

Alcaldessa.Annabel Moreno i Nogué

Presidenta. Maria del Carmen Martínez Sánchez

Documents Conveni col·laboració econòmica i de concessió subvenció nominativa entre l'Ajuntament d'Arenys de Mar i l'Associació Activita't per desenvolupament programa colónies estivals jovenils

Conveni col·laboració econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i l'Associació Mares Pares i Alumnes per al desenvolupament programa de reciclatge de llibres

Drets i obligacions clausules quart i cinquena

Import 1500.0

Data de signatura 29-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 29-12-2017

Durada 1 mes

Prorrogable No

Compliment i execució Clàusula cinquena

Dades dels signataris

Alcaldessa. Annabel Morenoi i Nogué

Presdient Associació. Xavier Masclans Tobeña

Documents Conveni col·laboració econòmica i de concessió subvenció nominativa AMPA Col·legi la Presentació

Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament d’Arenys de Mar, per a la delegació de competènciea del servei d'atenció domiciliària de depencia

Drets i obligacions clàusules segona i tercera

Import 70709.0

Data de signatura 31-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 31-07-2017

Durada 4 anys

Prorrogable

Compliment i execució Es crearà una comissió tècnica de seguiment encarregada de vetllar pel correcte funcionament del servei delegat

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué (Alcaldessa)

Miguel Àngel Camarasa Martinez (Presdient Consell Comarcal Maresme)

Documents Conveni delegació competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la gestió del servei d'atenció domiciliària a la dependència

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Arenys de Mar i el centre educatiu Tres Turons

Drets i obligacions Clausules segona,0 tercera i quarta

Import 0.0

Data de signatura 27-09-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 27-09-2017

Durada 8 mesos

Prorrogable

Compliment i execució Comissió de seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué (Alcladessa)

 

Maria Carmen Garcia Ortiz (Directora Centre)

Documents Conveni entre el centre educatiu Institut Els Tres Turons de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Arenys de Mar per l'ús social de les instalcions del centrel

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d'Arenys de Mar per l'acollida del servei provncial d'intermediaicó deutes de l'habitatge (SIDH) i implantació oficina d'atenció ciutadana associat

Drets i obligacions clàusules tercera i quarta

Import 11869.0

Data de signatura 07-12-2017

Vigent

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut, establert en el periode comprès entre l'1 de gener i el 31 desembre 2017

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué (Alcaldessa)

Donis Guiteras Rubio (Vicepresident 1r)

Documents Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d'Arenys de Mar per l'acollida del servei provincial d'intermediació deutes de l'habitatge i acollida oficina d'atenció ciutadana

Conveni cooperació edcuativa Escola Universitària Mediterrani realització pràctiques acadèmiques externes 2018

Drets i obligacions Clàusules 4rt i 5a

Import 0.0

Data de signatura 04-01-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 04-12-2017

Durada 6 mesos i 21 dies

Prorrogable No

Compliment i execució Designació de persona supervisora realització pràctiques acadèmiques

Dades dels signataris

 

Annabel Moreno i Nogué (Alcaldessa)

 

Blanca Braut Perulles (Directora Escola)

 

Judit Gomez Moya  (Estudiant)

 

Documents Conveni Cooperació Educativa Escola Universitària Mediterrani realització pràctiques acadèmiques externes 2018

Conveni col·laboració amb el Consell Comarcal Maresme delegació competències servei d'atenció domiciliària 2017-2021

Drets i obligacions clausula segona

Import 70.709

Data de signatura 31-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 4 anys

Prorrogable No

Compliment i execució Es crearà una comissió tècnica de seguiment encarregada de vetllar pel correcte funcionament del servei municipal d’atenció domiciliària delegat. Aquesta comissió serà integrada per una o dues persones representants de l’Ajuntament d’Arenys de Mar i una o dues del Consell Comarcal del Maresme, i es reunirà almenys un cop l’any, i sempre que alguna de les parts ho demani

Dades dels signataris

Alcaldessa. Annabel Moreno i Nogué

 

President CCM: Angel Martinez Camarasa 

Documents Conveni delegació competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la gestió del servei d'atenció domiciliària a la dependència

Col·laboració amb l'institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, per a la implementació i desenvolupament del projecte radars per a persones grans període 2017-2020

Drets i obligacions Donar suport tpecnic i metodològic, per part de l'Institut Municipal de Serveis Socials als professionals de l'Ajuntament d'Arenys de Mar en la posada en pràctica del projecte

Import 0.0

Data de signatura 14-06-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 14-06-2017

Durada 4 anys

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió seguiment compliment clausules

Dades dels signataris

Alcladessa. Annabel Moreno i Nogué

Presidenta Institut Municipal Serveis Socials. Laia Ortiz Castellví 

Documents Conveni col·laboració amb l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona per a la implementació d'accions de seguiment persoens grans d'Arenys de Mar (projecte radars)

Col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament, dels ajuts individuals de menjadors per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi

Drets i obligacions clàusules tercera i quarta

Import 0.0

Data de signatura 26-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 4 anys

Prorrogable No

Compliment i execució comisió seguiment compliment compromisos

Dades dels signataris

Alcadessa, Annabel Moreno i Nogué

President Consell Comarcal Maresme. Àngel martínez Camarasa

Documents Conveni col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, per a la gestió de les ajudes econòmiques, per raons d'urgència o necessitats socials, adreçades pel servei de menjadors de les escoles d'Arenys de Mar

Col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a desenvolupament accions formatives adreçades a perosnes perceptores de prestació d'atur, majors 45 anys (Linea A) TSF /2496/2016

Drets i obligacions clausules segona-cinquena

Import 26282.0

Data de signatura 02-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució El Consell Comarcal del Maresme supervisarà i coordinarà les accions formatives transversals

Dades dels signataris

Alcaldessa: Annabel Moeno i Nogué

PresdientConsell Comarcal Maresme. Àngel Martínez Camarasa 

Desenvolupament accions formatives adreçades a persones perceptores de renda minima d'inserció social

Drets i obligacions clausula segona-cinquena

Import 8883.0

Data de signatura 04-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució clausula vuitena

Dades dels signataris

Alcaldessa. Annabel Moreno i Nogué

Predieent Cnsell Comarcal Maresme. Àngel martínez Camarasa

 

Documents Conveni col·laboració Consell Comarcal Maresme implementació accions formatives Linea B adrecades a persones perceptores de renfa mínima d'inserció social

Cessió d'us d'espais municipals Fundació Bancària "La caixa" desnvolupament programes adreçats gent gran.

Drets i obligacions clausula segona

Import 0.0

Data de signatura 09-02-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 09-02-2017

Durada 10 mesos

Prorrogable No

Compliment i execució Assumpció per l'Ajuntament despeses ordinàries conservació d'espais cedits. Assumpció despeses projectes Fundació Bancària

Dades dels signataris

Alcaldessa. Annabel Moreno i Nogué

Director Corporatiu Fundació bancaria. Marc Simon Martínez

Presidenta Associació d'Esplai Gent Gran.Anna Pelicer Calatayud 

Documents Conveni col·laboració Ajuntament d'Arenys de Mar, Fundació Bancaria de la Caixa d'Estalvis, Associació Gent Gran d'Arenys de Mar, per a l'us de locals de l'edifici Calisay, per desenvolupar programes adreçats a persones grans

Fixació cost servei d'assistència tècnica suport a dependència 2017

Drets i obligacions clausules primera i segona

Import 5239.0

Data de signatura 31-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució liquidació trimestral consell comarcal servei

Dades dels signataris

Alcaldessa: Annabel Moreno i Nogué

President Consell Comarcal Maremse. Àngel Martinez Camarasa

Documents Addenda econòmica 2017 del conveni de suport tècnic assistència dependència amb el Consell Comarcal del Maresme signat a l'any 2016

desenvolupament projecte educatiu "Aula Oberta" centres d'ESO d'Arenys de Mar

Drets i obligacions clàusules segona-cinquena

Import 0.0

Data de signatura 29-09-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 29-09-2017

Durada 2 anys

Prorrogable

Compliment i execució Comisió avaluadora implementació projecte

Dades dels signataris

Alcaldessa. Annabel Morenoi i Nogué

Directora General d'Ensenyament: Rosa Maria Artiga i  Valls

Documents Conveni Aula Oberta

Millora transport per carretera servei interubà de viatgers

Drets i obligacions previstes clausules segona i tercera

Import 21371.0

Data de signatura 18-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 1 anys

Prorrogable

Compliment i execució Comissió de seguiment

Documents Conveni millora comunicacions trasnsport viatgers per carretera

impuls comerç productes proximitat d'Arenys de Mar

Drets i obligacions clausula segona

Import 5625.0

Data de signatura 28-04-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 28-04-2017

Durada finalització actuacions d'impuls comerç

Prorrogable No

Compliment i execució Comissió de seguiment

Documents Convnei cooperació Ajuntaments d'Arenys de mar i Arenys de Munt

utilització plataforma electrònica XALOC (actuacions d'intermediació laboral)

Drets i obligacions Clausula segona

Import 0.0

Data de signatura 15-06-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 15-06-2017

Durada 4 anys

Prorrogable No

Compliment i execució clausula 2a

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué (Alcaldessa)

Amparo Martin Muyo (Secretària Ajuntament)

Marc Castells Berzosa (Vicepresidenta 2a)

Beatriz Espinàs Vijande (Secretària Delegada)

Documents Convnei utiització plataforma XALOC (intermediaicó laboral)

Prestació serveis oficina comarcal Maresme a Arenys de Mar 2017

Drets i obligacions Previstes clàsules 2a i 3ra

Import 10000.0

Data de signatura 15-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 15-05-2017

Durada fins 31-12-2017

Prorrogable

Compliment i execució comissió seguiment

Dades dels signataris

Annabel Moreno i Nogué (Alcaldessa)

Miquel Àngel Martínez i Camarassa (Presidentr Consell Comarcal Maresme)

Documents Conveni col·laboració prestació serveis oficina comarcal d'habitatge a Arenys de mar

Concessió subvenció nominativa Caritas Diocesana Girona

Drets i obligacions previstes clàusuels 2a,5a i 7a

Import 15000.0

Data de signatura 19-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 19-07-2017

Durada justificació despesa

Prorrogable No

Compliment i execució comissió seguiment

Dades dels signataris

Anabel Moreno i Nogue (Alcaldessa)

Maria Dolors Puigdevall Dalmau (Presidenta de Càritas Diocesana)

Documents concessió subvenció nominativa

Conveni utlització espai Infermeria Institut 3 Turons, psicòleg municipal

Drets i obligacions previstes clausula 3ra i 4a

Import 0.0

Data de signatura 24-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució clausula 6a

Conveni cooperació CNL impartir cursos catala 2017

Drets i obligacions clàusuels 2a i 3a

Import 6200.0

Data de signatura 26-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada 1 any

Prorrogable

Compliment i execució clausula 3a

Dades dels signataris

Annable Moreno i Nogué (Alcaldessa)

Joaquim fernandez i Oller (Predient Consorci Normalització Lingüísitica Maresme)

Documents Addenda econòmica 2017

 • Conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i els Ajuntaments que participin a la XXXII Mostra Literària del Maresme 2015.
  Document
 • Conveni d’adhesió per a fer efectiva la incorporació a la Xarxa de Museus Locals de l’Ajuntament d’Arenys de Mar en representació del Museu d’Arenys de Mar amb les seus Museu Marés de la Punta i Museu Mollfulleda de Mineralogia.
  Document
 • Conveni de col·laboració entre La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Arenys de Mar en relació al Programa de Formació i Inserció (PFI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT).
  Document
 • Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la compra agregada dels serveis de telecomunicacions a la Comarca del Maresme.
  Document
 • Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la compra agregada del servei d’assessoria i suport en mobilitat internacional per a joves.
  Document
 • Conveni-Tipus sobre l'adhesió dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona a la xarxaCORH o espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.
  Document