Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ajuts atorgats per l'ens. De cadascun se n'especifiquen, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit als quals fa referència.

Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Informe de fiscalització
Acceptació del recurs econòmic "Serveis municipals de consum" 27-04-2017 6400.0 Informe fiscalització
Acceptació ajut "Sanitat ambiental. Prevenció i control expansió mosquit tigre" 27-04-2017 6772.8 Informe fiscalització
Acceptació del recurs econòmic "Animals de companyia (gossos i gats)", en el 27-04-2017 1000.0 Informe fiscalització
L'Ajuntament d'Arenys de Mar treballa per a facilitar aquesta informació.