En aquest apartat pots consultar els plecs de clàusules administratives generals de contractació que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments i d'obres i instal·lacions, entre d'altres.

Conjunt de dades on es poden consultar els plecs de clàusules administratives generals de contractació que s'apliquen als contractes de serveis, de subministraments i d'obres i instal·lacions, entre d'altres que s'han publicat en diaris oficials.

0 Registres carregats
Totes les licitacions, adjudicacions i formalitzacions, anul·lacions i decisions de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiments i encàrrecs es poden consultar clicant al següent enllaç.