Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament d'Arbúcies. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament d'Arbúcies.

 

Disposició de creació

Disposició de creació de la Seu electrònica i el registre electrònic:

Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament d'Arbúcies (BOP número 108, de 6 de juny de 2014, pàgina 64).