Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

Decrets d'Alcaldia Legislatura 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023
Gener 2019 Gener 2020 Gener 2021 Gener 2022 Gener 2023
Febrer 2019 Febrer 2020 Febrer 2021 Febrer 2022 Febrer 2023
Març 2019 Març 2020 Març 2021 Març 2022  
Abril 2019 Abril 2020 Abril 2021 Abril 2022  
Maig 2019 Maig 2020 Maig 2021 Maig 2022  
Juny 2019 Juny 2020 Juny 2021 Juny 2022  
Juliol 2019 Juliol 2020 Juliol 2021 Juliol 2022  
Agost 2019 Agost 2020 Agost 2021 Agost 2022  
Setembre 2019 Setembre 2020 Setembre 2021 Setembre 2022  
Octubre 2019 Octubre 2020 Octubre 2021 Octubre 2022  
Novembre 2019 Novembre 2020 Novembre 2021 Novembre 2022  
Desembre 2019 Desembre 2020 Desembre 2021 Desembre 2022