Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Meritxell Romanos Bayés

Alcaldessa

ERC - AM

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple municipal
  • Comunicació i Participació; Festes i Cultura; Relacions amb el territori

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats