Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

Portal de Govern Obert "Som.Anglès.Cat"

Descripció Portal de Govern ObertDins la categoria d'espai de participació estable i virtual, el portal de Govern Obert "Som Anglès Punt CAT"  http://som.angles.cat permet a la ciutadania comunicar incidències i fer-ne el seguiment, respondre enquestes i veure els resultats, votar determinades decisions, avaluar projectes duts a terme pel govern.

Enllaç http://som.angles.cat

Xarxes Socials

Descripció

Les xarxes socials que l'Ajuntament d'Anglès posa a disposició dels ciutadans com a canal de comunicació i participació són:

FacebookFacebook Ajuntament d’Anglès

TwitterTwitter @AjuntAngles

Instagram Instagram @ajuntangles

Butlletí municipal

Descripció

El butlletí municipal permet la participació de les entitats de la Vila mitjançant escrits de promoció de les seves activitats, de tots els grups polítics i la difusió dels treballs destacats dels ciutadans. Per publicar al butlletí cal enviar-lo per email a l'adreça butlleti@angles.cat, com a mínim un mes abans de la publicació.

Per consultar els butlletins de l'actual legislatura:

Enllaç http://som.angles.cat/butlletins

Els espais de participació són els consells, les comissions, les audiències, els processos participatius i les consultes. Els diversos espais de participació ciutadana han d’assegurar que la ciutadania sigui informada i consultada per tal que pugui conèixer, avaluar i així proposar en matèria de les diferents polítiques municipals, per garantir els màxims nivells d’eficiència i qualitat possibles, enriquir la governança i millorar la qualitat de les polítiques públiques.

Aquests espais poden ser estables o puntuals.

Espais puntuals:

No tenen voluntat de permanència en el temps i responen a un objectiu que motiva la seva creació. Molt sovint poden ser alternatives més lleugeres i sostenibles que la solució clàssica de crear un nou consell estable de participació, i es pot optar per processos o taules temporals que canalitzen una preocupació temporal de la ciutadania.

Espais estables:

Els òrgans de participació tenen una funció de consulta, assessorament i proposta per incidir en determinades polítiques públiques municipals. L’essència d’aquests òrgans és esdevenir un espai de deliberació per enriquir el coneixement de la realitat de la ciutat i millorar la presa de decisions.

En aquest sentit, l'Ajuntament d'Anglès ha de crear diferents consells i òrgans per promoure i canalitzar la participació en els barris i en diferents grups poblacionals segons franges d'edat i interessos. Estaran formats per representants polítics, representants associatius, personal tècnic municipal i ciutadans a títol individual o amb un perfil específic.

Participació en Consells i Juntes:

L'Ajuntament d'Anglès participa en els següents consells:

  • Consell Escolar del Col·legi Pompeu Fabra
  • Consell d'Alcaldes de la Selva
  • Junta Local de Seguretat