Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Gerència i gabinet d’alcaldia, Relacions institucionals, Recursos Humans i Coordinació d’Àrees, Govern Obert i Administració electrònica, Educació i Formació.

Regidor/a de Gerència i gabinet d’alcaldia, Relacions institucionals, Recursos Humans i Coordinació d’Àrees, Govern Obert i Administració electrònica, Educació i Formació.

JORDI PIBERNAT CASAS

Medi Ambient, Parcs i jardins, Neteja viària i d’espais públics.

Regidor/a de Medi Ambient, Parcs i jardins, Neteja viària i d’espais públics.

ROSA TORNS VILA

Urbanisme i territori, Promoció econòmica, Promoció turística i Gestió de xarxes socials i web de turisme.

Regidor/a d'Urbanisme i territori, Promoció econòmica, Promoció turística i Gestió de xarxes socials i web de turisme.

ALBERT ROURA FERRER

Seguretat Ciutadana i Comunicació i Protocol.

Regidor/a de Seguretat Ciutadana i Comunicació i Protocol.

ESTEVE TRIAS CAPARROS

Hisenda/Economia, Patrimoni.

Regidor/a de Hisenda/Economia, Patrimoni.

DAVID BOHIGAS VILALTA

Serveis i projectes socials, Sanitat i salubritat, Espais públics, Salut pública i Polítiques de Joventut d’igualtat i habitatge.

Regidor/a de Serveis i projectes socials, Sanitat i salubritat, Espais públics, Salut pública i Polítiques de Joventut d’igualtat i habitatge.

NEUS MORAGAS FONTANÉ

Obra pública, Brigada i Serveis Municipals.

Regidor/a d'Obra pública, Brigada i Serveis Municipals.

JORDI BLANQUEZ BERENGUER

Cultura, Festes tradicionals, promoció i organització d’esdeveniments i fires.

Regidor/a de Cultura, Festes tradicionals, promoció i organització d’esdeveniments i fires.

NEUS ROS VICENTE

Entitats i Instal·lacions Esportives.

Regidor/a d'Entitats i Instal·lacions Esportives.

JOAN VALENCIA PALOM

0 Registres carregats