Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

JxCat -JUNTS (9 càrrecs)

JORDI PIBERNAT CASAS

Alcalde President

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

ROSA TORNS VILA

REGIDORA - 1A TINENT D'ALCALDE

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

DAVID BOHIGAS VILALTA

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

ALBERT ROURA FERRER

REGIDOR - 2N TINENT D'ALCALDE

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

ESTEVE TRIAS CAPARROS

REGIDOR - 3R TINENT D'ALCALDE

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

NEUS MORAGAS FONTANÉ

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

JORDI BLANQUEZ BERENGUER

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

NEUS ROS VICENTE

REGIDORA

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

JOAN VALENCIA PALOM

REGIDOR

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

P.A.U.-IdSelva (4 càrrecs)

PERE ESPINET COLL

REGIDOR

Veure fitxa 

ESTEVE CALLÍS PRAT

REGIDOR

Veure fitxa 

IMMA JIMÉNEZ PLA

REGIDORA

Veure fitxa 

ANTONI RUIZ PALMA

REGIDOR

Veure fitxa 

Als enllaços següents trobareu les dades de retribucions mensuals desglossades per regidor/a en format XLS:

Retribucions càrrecs electes 2021

Retribucions càrrecs electes 2020

Retribucions càrrecs electes 2019

Retribucions càrrecs electes 2018

Despeses representació 2018

Retribucions carrecs electes 2017

Despeses de representació 2017

Retribucions càrrecs electes 2016

Despeses de representació 2016/2015

Retribucions càrrecs electes 2015

 

Retribucions als regidors del mandat 19-23 amb dedicació parcial:

 • Jordi Pibernat Casas, com alcalde de la corporació a partir del dia 30/07/2021, exerceix el seu càrrec amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i unes retribucions de 26.278,98€ bruts anuals.
 • Rosa Torns Vila, segona tinent d’alcalde de la corporació, exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i unes retribucions de 7.800 € bruts anuals.
 • David Bohigas Vilalta, regidor de la corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals i unes retribucions de 6.000 € bruts anuals.
 • Neus Moragas Fontané, regidora de la corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals i unes retribucions de 6.000 € bruts anuals.
 • Jordi Blanquez Berenguer, regidor de la corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i unes retribucions de 7.800 € bruts anuals.
 • Neus Ros Vicente, regidora de la corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals i unes retribucions de 6.000 € bruts anuals.
 • Joan València Palon, regidor de la corporació, a partir del dia 17/08/2021, exerceix el seu càrrec amb una dedicació parcial mínima de 10 hores setmanals i unes retribucions de 6.175,08€ bruts anuals.
 • Àstrid Desset Desset, com alcaldessa de la corporació entre el període comprès en el 19/06/2019 i el 19/07/2021, va exercir el seu càrrec amb dedicació del 100% i unes retribucions de 21.904,92€ bruts anuals
 • Esteve Trias Caparrós, regidor de la corporació va exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial en el període comprès entre el 19/06/2019 i el 17/08/2021, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals i unes retribucions de 6.000 € bruts anuals.

 

Retribucions als regidors del mandat 19-23 amb règim de retribució per assistències

Els membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial cobraran segons el règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part establert en la base 47 de les Bases d’Execució del Pressupost. Quadre resum de retribucions per assistències (només regidors sense dedicació parcial):

Assignacions per assistència per l'any 2019:

 • Juntes Govern: 360€ bruts.
 • Comissions Especial de Comptes: 60€ bruts.
 • Comissions informatives: 30€ bruts.
 • Plens: 60€ bruts.

 

 

Consulteu també les retribucions que perceben els grups polítics municipals.