Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

El nostre municipi publica les licitacions i contractacions al Portal de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Trobareu tota la informació actualitzada en el següent enllaç:

► PERFIL DEL CONTRACTANT