Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

Anglès va aprovar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en data 10/07/2012.

El detall de l'expedient 2009/037879/G està publicat al portal RPUC [Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya] del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

► ENLLAÇ A L'EXPEDIENT