No saps com pots comunicar-te amb aquest ens? Aquí trobaràs els diferents canals d'atenció ciutadana que tens al teu abast.

Serveis Socials

Adreça postal Pl. Manel Ferré, 3

Telèfon 977460018 (ext. 8)

Horari d'atenció Horari d'atenció treballadora social

Dimarts i Dijous de 9 a 14 hores  (amb cita prèvia)

Sra. Elena Carot

Horari d'atenció educadora social

Dimarts de 9 a 14 hores

Sra. Marina Labrador

Jutjat de Pau i Registre Civil de l'Ampolla

Adreça postal Pl. Manel Ferré, 3

Telèfon 977460018 (ext. 7)

Horari d'atenció

Horari d'atenció

Dilluns i Dijous de 9 a 12h

Més informació

Jutgessa de Pau titular

  • Sra. Josep Cabrera

Jutgessa de Pau substituta

  • Sra. Juana Gilabert

Secretària del Jutjat de Pau

  • Sra. Teresa Jamàs

Servei de Policia Local (24h)

Adreça postal Plaça Manel Ferré, 3 bxs

Telèfon 616448446

Correu electrònic policialocal@ampolla.cat

Horari d'atenció

Horari d'atenció

Servei permanent 24 h

FUNCIONS

a) Custodiar i vigilar béns, serveis i instal·lacions i dependències municipals.

b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació.

c) Participar en les tasques d'auxili al ciutadà, de protecció civil, d'acord amb el que disposen les lleis.

d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.

e) Col·laborar en tot moment amb els cossos i forces de seguretat.

Oficina de Turisme

Adreça postal Plaça Manel Ferré, 3

Telèfon 977460018/977593011

Correu electrònic info@ampollaturisme.com

Oficina d'atenció al ciutadà (Ajuntament)

Adreça postal Pl. Manel Ferré, 3

Telèfon 977460018

Correu electrònic ajuntament@ampolla.cat

Seu electrònica (tràmits i informació) Seu electrònica (tràmits i informació)

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores