Bases generals reguladores i annexes de l'atorgament da subvenció de l'Ajuntament de l'Ampolla i del Patronat Municipal de Turisme i Esports