Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Cost de Campanyes Institucionals

 

Any 2017      
1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre
Any 2018      
1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre
Any 2019      
Tot any 2019