Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.

Indicadors de Gestió econòmica exercici 2018.

Indicadors de Gestió econòmica exercici 2017.

Indicadors de Gestió econòmica exercici 2016.