Normativa d'urbanisme Disponible a: Web de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.