Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

Gran part dels tributs els gestiona BASE - Gestió d'Ingressos, excepte els d'aigua i clavegueram, que els gestiona l'Empresa Mixta d'Aigües d'Altafulla.

En aquest enllaç pots trobar la informació relativa a les Delegacions que ha fet l'Ajuntament de la gestió dels tributs a favor de BASE-Gestió d'Ingressos i el Calendari fiscal per al 2021 (quan es pot fer el pagament dels impostos en voluntària).

El Calendari de fraccionaments de l'IBI per al 2021 és el següent:

Núm. fraccionament Data pagament
1 15-abr-2021
2 15-jul-2021
3 16-ago-2021
4 8-oct-2021

 

En aquest document es detalla la forma i termini per sol·licitar a BASE el pagament fraccionat de l'IBI, així com la possibilitat de sol·licitar un "Compte de pagament personalitzat."

 

Finalment, en aquest enllaç podeu consutlar totes les Ordenances Fiscals vigents de l'Ajuntament d'Atafulla.