Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Oferta Pública d'Ocupació 2020

 

Bases reguladores processos selecció

L'Ajuntament d'Altafulla té aprovades unes Bases generals que regulen els elements comuns dels processos de selecció per a l’accés a la condició de personal funcionari de carrera o personal laboral fix d’aquesta corporació. Les bases generals regulen, també, el procediment per a la convocatòria de processos destinats a la constitució de borses de treball.

Aquestes Bases es completen amb cadascuna de les bases específiques de les convocatòries, per raó de les peculiaritats de les places que s’han de cobrir, i determinen els requisits per participar-hi, el temari, les fases del procés selectiu i, en el seu cas, el barem de mèrits.

Des d'aquest enllaç us podeu descarregar la sol·licitud per participar en el procés de selecció que indiqueu.

 

Convocatòries

Convocatòria Descripció Termini presentació
Data publicació i enllaç
2020/BT/LT-I/07 Borsa de treball Tècnic Auxiliar Biblioteca 27/11/2020
04/11/2020 Bases específiques. Convocatòria (BOPT)
13/11/2020 Convocatòria (DOGC)
2020/BT/LT-FI/06 Borsa de treball Administratiu 15/06/2020
13/05/2020 Bases específiques. Convocatòria (BOPT)
21/05/2020 Esmena bases específiques. Correcció errada material (BOPT)
27/05/2020 Convocatòria (DOGC)
16/04/2021 Llista provisional d'admesos i exclosos (BOPT)

 

 

En la secció Resultats de les convocatòries de personal es publicaran els resultats dels diferents processos de selecció.