Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Subvencions i ajuts per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19

Davat la crisi econòmica que està suposant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, el Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, en data 8 de maig de 2020, ha aprovat amb caràcter inicial, unes bases específiques per regular la concessió de subvencions i ajuts destinats al petit comerç i a persones i famílies del municipi d’Altafulla en situació de vulnerabilitat econòmica. Després de la corresponent tramitació, finalment el dia 15 de juliol de 2020 es publiquen les respectives  convocatòries al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS COMERÇ I SERVEIS COVID-19

 

CONVOCATÒRIA AJUTS SOCIALS COVID-19