Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Subvencions i ajuts per pal·liar els efectes econmòmics de la COVID-19

Davat la crisi econòmica que està suposant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, el Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, en data 8 de maig de 2020, ha aprovat amb caràcter inicial, unes bases específiques per regular la concessió de subvencions i ajuts destinats al petit comerç i a persones i famílies del municipi d’Altafulla en situació de vulnerabilitat econòmica.

Bases aprovades amb caràcter inicial:

Publicació al BOPT aprovació inicial: 15/05/2020

Termini per presentar al·legacions i/o reclamacions: fins al 12 de juny de 2020