Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Subvencions i ajuts per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19

SUBVENCIOSN TARGETES COMERÇ